คู่มือนักพยากรณ์ 2 "ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย" The Tarot Guide 2 (Get Rich) การใช้ไพ่ยิปซีระดับสูงสำหรับนักพยากรณ์มืออาชีพ

 

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับหนังสือ คู่มือนักพยากรณ์ เล่ม 2 "ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย" The Tarot Guide 2 (Get Rich) ถือเป็นเล่มต่อยอดของคู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซี ซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาโรต์ เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีในการประสบความสำเร็จ #รูปเล่มพิมพ์สี Ingjet ตามภาพตัวอย่างนะครับ เป็นงาน Handmade อีกเช่นเคย อาจจะไม่สวยเป๊ะปังเหมือนโรงพิมพ์ครับ 

ภายในบรรจุเนื้อหาสำคัญดังนี้

1.  เพื่อช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของธุรกิจ 

2.  การสุ่มกลุ่มลูกค้าจากการเปิดไพ่ 

3.  ประกอบการตัดสินใจในสินค้าหรือบริการของตน 

4.  การใช้ไพ่เพื่อเปิดวาสนาโชคลาภเงินทอง 

5.  เปิดโอกาสในการเสี่ยงโชค 

6.  การใช้ไพ่ตรวจและเสริมพลังให้ใบหน้า 

7.  การใช้ไพ่ตรวจ และเสริมพลังให้บ้านหรือกิจการร้านค้า 

เรียกได้ว่าเล่มนี้ครบในเรื่องของสายอาชีพ การงาน การค้า โชคลาภเงินทอง สำหรับท่านใดที่สนใจต่อยอดการพยากรณ์ของตนเอง นำไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับ 

สารบัญ
เกริ่นนำ
แนะนำตัวผู้เขียน

อารัมภบท 1
วิธีการสะสมแต้มบุญ 4
ศรีกายาบท 7


การใช้ไพ่ยิปซีทำนายทางเลือกธุรกิจและการลงทุน 8
ตัวอย่าง : การใช้ผังไพ่เพื่อดูตัวเลือกทางธุรกิจ 10

การใช้ไพ่ยิปซีทำนายกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ 13
ตัวอย่าง : การอ่านไพ่ว่าทำอย่างไรลูกค้าจะเข้าเยอะ 15
ตัวอย่าง : จะหากลุ่มลูกค้าแบบไหนให้เหมาะกับธุรกิจ 18

การทำนายกลุ่มลูกค้าจากไพ่ 78 ใบ 20
การใช้ไพ่ยิปซีเพิ่มโอกาสในการเสี่ยงโชค เสี่ยงลาภ 35
เรื่องเทวดาประจำตน 35
ค้นหาเทวดาประจำตัวของคุณ 40
เทวดาประจำตัวอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณ 42

ผังทำนายเกือกม้ากับคำถามว่า ทำอย่างไรเราถึงจะมีโชคลาภ 43
ตัวอย่าง : การเปิดไพ่ทำนายว่าทำอย่างไรถึงจะมีโชคลาภ 44

ผังทำนายกงล้อแห่งโชคลาภ 48
ไพ่ที่สื่อความหมายในเรื่องโชคลาภการเงิน 49
ตัวอย่าง : การเปิดไพ่ผังทำนายกงล้อแห่งโชคลาภ 51

ผังไพ่แปดทิศ 49
วิธีการหาเลขนำโชคประจำวัน 56
ผังกำลังเลขนำโชค 64 ชุด 58

การใช้ไพ่ยิปซีทำนายจุดบอด-จุดเสีย บนใบหน้า 59
ไพ่เสีย 20 ใบ เมื่อขึ้นตำแหน่งจุดบอด-จุดเสีย บนใบหน้า 58

วิธีการปรับแก้จุดบอด-จุดเสีย บนใบหน้า ด้วยการเมคอัพ 63
1. ไพ่ที่สื่อถึงพลังแห่งความมืดมน หม่นหมอง ความเศร้า ความเฉื่อย 63
2. ไพ่ที่สื่อถึงพลังแห่งความขัดแย้ง อุปสรรคปัญหากับผู้อื่น 64
3. ไพ่ที่สื่อถึงพลังแห่งการหลงผิด กิเลส ตัณหา ราคะ 66
4. ไพ่ที่สื่อถึงพลังแห่งการสูญเสีย สิ้นหวัง 67
5. ไพ่ที่สื่อถึงพลังแห่งอุบัติภัย และโรคภัยไข้เจ็บ 68
6. ไพ่ที่สื่อถึงพลังแห่งความลับภายในตน 69

วิธีการปรับแก้จุดบอด-จุดเสีย ด้วยการปรับธาตุหนุนธาตุ 69
ความหมายของธาตุทำลาย, ธาตุเป็นกลาง และธาตุเสริม 72
ตารางธาตุประจำตัวเจ้าชะตา 74
ระบบตะวันออก แบบไทย-พราหมณ์ (อินเดีย) 75
ระบบตะวันตก แบบสากล 75
หลักในการปรับธาตุหนุนธาตุสำหรับการแก้จุดบอด- จุดเสีย บนใบหน้า 76
ตารางสรุปการปรับธาตุหนุนธาตุ 81

หมวดอัญมณีและเครื่องประดับที่ใช้ปรับธาตุหนุนธาตุ 83
หมวดยันต์ที่ใช้ปรับธาตุหนุนธาตุ 83

การใช้ไพ่ยิปซีทำนายจุดบอด-จุดเสีย ของบ้าน/สำนักงาน 84
ตัวอย่าง : ผังทำนายจุดบอด-จุดเสีย ของบ้าน 85

วิธีเช็คตำแหน่งเสียของบ้าน 86
ความหมายไพ่ 78 ใบ เพื่อการทำนาย
บนตำแหน่งบ้านและใบหน้า 88
ไพ่หมายเลข 0 The Fool 89
ไพ่หมายเลข 1 The Magician 90
ไพ่หมายเลข 2 The High Priestess 91
ไพ่หมายเลข 3 The Empress 92
ไพ่หมายเลข 4 The Emperor 93
ไพ่หมายเลข 5 The Hierophant 94
ไพ่หมายเลข 6 The Lovers 95
ไพ่หมายเลข 7 The Chariot 96
ไพ่หมายเลข 8 Strength 97
ไพ่หมายเลข 9 The Hermit 98
ไพ่หมายเลข 10 Wheel of Fortune 99
ไพ่หมายเลข 11 Justice 100
ไพ่หมายเลข 12 The Hanged Man 101
ไพ่หมายเลข 13 Death 102
ไพ่หมายเลข 14 Temperance 103
ไพ่หมายเลข 15 The Devil 104
ไพ่หมายเลข 16 The Tower 105
ไพ่หมายเลข 17 The Star 106
ไพ่หมายเลข 18 The Moon 107
ไพ่หมายเลข 19 The Sun 108
ไพ่หมายเลข 20 Judgement 109
ไพ่หมายเลข 21 The World 110
ไพ่ Ace of Pentacles 111
ไพ่ Ace of cups 112
ไพ่ Ace of Swords 113
ไพ่ Ace of Wands 114
ไพ่ 2 of Pentacles 115
ไพ่ 2 of Cups 116
ไพ่ 2 of Swords 117
ไพ่ 2 of Wands 118
ไพ่ 3 of Pentacles 119
ไพ่ 3 of Cups 120
ไพ่ 3 of Swords 121
ไพ่ 3 of Wands 122
ไพ่ 4 of Pentacles 123
ไพ่ 4 of Cups 124
ไพ่ 4 of Swords 125
ไพ่ 4 of Wands 126
ไพ่ 5 of Pentacles 127
ไพ่ 5 of Cups 128
ไพ่ 5 of Swords 129
ไพ่ 5 of Wands 130
ไพ่ 6 of Pentacles 131
ไพ่ 6 of Cups 132
ไพ่ 6 of Swords 133
ไพ่ 6 of Wands 134
ไพ่ 7 of Pentacles 135
ไพ่ 7 of Cups 136
ไพ่ 7 of Swords 137
ไพ่ 7 of Wands 138
ไพ่ 8 of Pentacles 139
ไพ่ 8 of Cups 140
ไพ่ 8 of Swords 141
ไพ่ 8 of Wands 142
ไพ่ 9 of Pentacles 143
ไพ่ 9 of Cups 144
ไพ่ 9 of Swords 145
ไพ่ 9 of Wands 146
ไพ่ 10 of Pentacles 147
ไพ่ 10 of Cups 148
ไพ่ 10 of Swords 149
ไพ่ 10 of Wands 150

การตีความหมายไพ่บุคคลในตำแหน่งจุดบอด-จุดเสีย 151
ไพ่ Page of Pentacles 152
ไพ่ Page of Cups 153
ไพ่ Page of Swords 154
ไพ่ Page of Wands 155
ไพ่ Knight of Pentacles 156
ไพ่ Knight of Cups 157
ไพ่ Knight of Swords 158
ไพ่ Knight of Wands 159
ไพ่ Queen of Pentacles 160
ไพ่ Queen of Cups 161
ไพ่ Queen of Swords 162
ไพ่ Queen of Wands 163
ไพ่ King of Pentacles 164
ไพ่ King of Cups 165
ไพ่ King of Swords 166
ไพ่ King of Wands 167

ของตกแต่งบ้านที่สื่อถึงพลังธาตุทั้ง 4 168

ปัจฉิมบท 170
ความสำคัญของพระคาถาธารณปริตร กับนักพยากรณ์ 170
ประวัติพระธารณปริตร 171
บดสวดพระธารณปริตร 172

 

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย
-------------------------

ดูรีวิวหนังสือ "คู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซี เล่ม 1" คลิกที่ภาพ

..........................
ภาพสารบัญ
สารบัญชี้ทางรวย


  The Tarot Guide

จุดเด่นของหนังสือ

1. เป็นหนังสือคู่มือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจากไม่รู้เทคนิคอะไรเลย หรือศึกษาต่อยอดจากที่เคยเรียนรู้มา

2. ภายในอธิบายประวัติความเป็นมาของไพ่ เพื่อให้รู้จักกับไพ่ทาโรต์อย่างแท้จริง 

3. องค์ประกอบของไพ่ เทคนิคการจำ และความหมายในมิติต่าง ๆ ทั้ง ๗๘ ใบ ไม่ว่าจะเป็น ความรัก การงาน การเรียน การเงิน ครอบครัว และสุขภาพ 

4. การใช้ผังการทำนาย ที่ไม่มีในหนังสือเล่มไหนในโลก 

5. วิธีการอ่านไพ่ รวมถึงมีตัวอย่างการอ่านไพ่ให้ศึกษาเพิ่มเติม

6. เป็นหนังสือที่ง่าย กระชับ ครบองค์ประกอบสำหรับนักพยากรณ์อย่างแท้ทรู 

7. สามารถติดตามต่อได้ที่เพจ Pailong.Tarot เพื่อรับชมสื่อประกอบการสอนฟรีที่ผู้เขียนจัดทำให้

8. มีคลิปประกอบการอ่านทางช่องยูทูป "บันทึกตามสาย" รายการ "สายดวง" ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียงความหมายไพ่ 78 ใบ และคลิปตัวอย่างการสอน การอ่านไพ่

<< ช่องทางการสั่งซื้อด้านล่างรีวิว >>

#รูปเล่มพิมพ์สี Ingjet ตามภาพตัวอย่างนะครับ เป็นงาน Handmade อีกเช่นเคย อาจจะไม่สวยเป๊ะปังเหมือนโรงพิมพ์ครับ


สารบัญ
อารัมภบท
แนะนำตัวผู้เขียน

บทที่ 1 ปรับพื้นฐานผู้ทำนาย 1
1.1 ทำความรู้จักกับไพ่ทาโรต์ 1
1.2 การ Input ข้อมูลให้ไพ่ทาโรต์ 2
1.3 อาถรรพ์ไพ่ทาโรต์ 4
1.4 ปัญหาไพ่บุคคลกับการทำนาย 5
- สัญลักษณ์ทั้ง 4 แทนลักษณะบุคคล
- ธาตุทั้ง 4 เมื่อเทียบกับ 12 ราศี
- ไพ่ประจำราศี

บทที่ 2 ความหมายของไพ่ทั้ง 78 ใบ 10
ไพ่หมายเลข 0 The Fool 12
ไพ่หมายเลข 1 The Magician 14
ไพ่หมายเลข 2 The High Priestess 16
ไพ่หมายเลข 3 The Empress 18
ไพ่หมายเลข 4 The Emperor 20
ไพ่หมายเลข 5 The Hierophant 22
ไพ่หมายเลข 6 The Lovers 24
ไพ่หมายเลข 7 The Chariot 26
ไพ่หมายเลข 8 Strength 28
ไพ่หมายเลข 9 The Hermit 30
ไพ่หมายเลข 10 Wheel of Fortune 32
ไพ่หมายเลข 11 Justice 34
ไพ่หมายเลข 12 The Hanged Man 36
ไพ่หมายเลข 13 Death 38
ไพ่หมายเลข 14 Temperance 40
ไพ่หมายเลข 15 The Devil 42
ไพ่หมายเลข 16 The Tower 44
ไพ่หมายเลข 17 The Star 46
ไพ่หมายเลข 18 The Moon 48
ไพ่หมายเลข 19 The Sun 50
ไพ่หมายเลข 20 Judgement 52
ไพ่หมายเลข 21 The World 54
King of Cups 56
King of Wands 58
King of Swords 60
King of Pentacles 62
Queen of Cups 64
Queen of Wands 66
Queen of Swords 68
Queen of Pentacles 70
Knight of Cups 72
Knight of Wands 74
Knight of Swords 76
Knight of Pentacles 78
Page of cups 80
Page of Wands 82
Page of Swords 84
Page of Pentacles 86

เทคนิคการตีความเพิ่มเติมของไพ่บุคคล 88
- ไพ่แทนตัวขึ้นสถานการณ์แทนบุคคล
- บุคคลเดียวกันแต่แสดง 2 ตำแหน่ง
- ยศและสังกัดไพ่ทหาร
- ไพ่บุคคลขึ้นหลายตำแหน่งเกินไป

ไพ่หมายเลข 1 ไพ่แห่งการเริ่มต้น 90
ไพ่หมายเลข 2 ไพ่แห่งการเป็นคู่ 91
ไพ่หมายเลข 3 ไพ่แห่งการเฉลิมฉลอง 92
ไพ่หมายเลข 4 ไพ่แห่งกฎระเบียบและการตีกรอบ 93
ไพ่หมายเลข 5 ไพ่แห่งความสิ้นหวัง 94
ไพ่หมายเลข 6 ไพ่แห่งผลลัพธ์ 95
ไพ่หมายเลข 7 ไพ่แห่งความซับซ้อน 96
ไพ่หมายเลข 8 ไพ่แห่งการขยับขยาย 97
ไพ่หมายเลข 9 ไพ่แห่งการเติมเต็ม 98
ไพ่หมายเลข 10 ไพ่แห่งความสมบูรณ์ 99

นิยามความหมายแฝงของไพ่แต่ละสำรับ 100
- ไพ่โชคลาภสูงสุดทางด้านการเงิน
- ไพ่ที่มีเกณฑ์จะได้แต่งงาน มีงานแต่งเกิดขึ้น
- ไพ่ที่สื่อความหมายถึงการมีบุตร การตั้งครรภ์
- การทายเพศบุตรจากไพ่ชุดเด็ก
- ไพ่ที่สื่อความหมายถึงการกลับมาเกิดของคนในครอบครัว
- ไพ่ที่สื่อถึงการเดินทาง
- ไพ่ที่สื่อถึงการเป็นน้อย หรือการมีบ้านเล็กบ้านน้อย

บทที่ 3 ผังการทำนายรูปแบบต่าง ๆ 105
- แบบที่ 1 ไพ่สามใบดูสถานการณ์รายวัน 105
- แบบที่ 2 ผังการทำนายแบบมาตรฐานเซลติก ครอส 108
- แบบที่ 3 ผังการทำนายแบบ คำถาม - คำตอบ 115
- แบบที่ 4 ผังการทำนายแบบเกือกม้า 116
- แบบที่ 5 ผังการทำนายความรัก 117
- แบบที่ 6 ผังการทำนายเกณฑ์อายุชี้ทางรวย 118
- แบบที่ 7 ผังการทำนายภาพรวมการทำงาน/การเรียน 119
- แบบที่ 8 ผังการทำนายครอบครัว 120
- แบบที่ 9 ผังการทำนายแบบเต่ามังกร (เช็คสุขภาพ) 121

บทที่ 4 ลีลาและตัวอย่างการอ่านหน้าไพ่ 122
4.1 ตัวอย่างการอ่านไพ่ 3 ใบ ดูสถานการณ์รายวัน 122
4.2 ตัวอย่างการอ่านไพ่พื้นดวงชะตาด้วยเซลติกครอส 124
4.3 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบคำถาม - คำตอบ 127
4.4 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบเกือกม้า 129
4.5 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบผังทำนายความรัก 133
4.6 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบผังการทำนายเกณฑ์อายุ 137
4.7 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบผังการทำนายภาพรวมการงาน 138
4.8 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบผังการทำนายภาพรวมการเรียน 139
4.9 ตัวอย่างการอ่านผังการทำนายครอบครัว 140
4.10 ตัวอย่างการอ่านผังการทำนายสุขภาพด้วยเต่ามังกร 142

บทที่ 5 ประวัติศาสตร์ไพ่ทาโรต์ (ไพ่ยิปซี) 144
บทที่ 6 เทคนิคเพิ่มเติมของผู้ทำนาย 159
6.1 การตั้งธาตุทั้ง 4 เพื่อใช้ในการพยากรณ์ 159
6.2 การฝึกจิตของผู้พยากรณ์เพื่อเปิดรับพลังธรรมชาติ 160
6.3 ความกังวลใจเรื่องความแม่นยำ 164
6.4 ทายนิสัยพื้นฐานเจ้าชะตาด้วยเลข 1-9 166

บทสรุปท้ายเล่มโดยผู้เขียน 170


---------------------
รวมคลิปประกอบการอ่านหนังสือ The Tarot Guide 2 Get Rich
(สามารถติดตามได้ที่ช่องยูทูป "บันทึกตามสาย Go & Get Diaries" รายการ "สายมูเตลู")

ท่านใดสนใจอยากเรียนแบบเจาะลึก
สามารถลงทะเบียนคอร์สเรียนไพ่ยิปซีออนไลน์ กับหลักสูตร "ดูไพ่ยิปซีอย่างไรให้ปัง" The Tarot Guide กับอาจารย์ผู้เขียน 

+++ จากราคาปกติสำหรับการสอนแบบตัวต่อตัว 3,890.- บาท
วันนี้อาจารย์เปิดสอนออนไลน์แบบเรียลไทม์ สอนสดตามตาราง
ลดเหลือเพียง 1,290.- เท่านั้น +++

*** สิ่งที่ท่านจะได้รับ ***

- วิธีแก้ปัญหาเวลาเจอคำถามเหนือเมฆ
- เทคนิคการอ่านไพ่ให้เป็นเรื่องราว เป็นฉากเป็นตอน
- เทคนิคการใช้ผังการทำนายแบบมืออาชีพ
- เทคนิคการใช้ประกอบตัวเลือกทางธุรกิจการค้า
- ช่องทางการเป็นหมอดูออนไลน์ หารายได้หลักหมื่นต่อเดือน
- เทคนิคเปิดไพ่เช็คจุดบอด จุดเสียของใบหน้า
- เทคนิคเปิดไพ่เช็คจุดบอด จุดเสียของบ้าน
- การใช้ไพ่ค้นหากลุ่มลูกค้าให้กับสินค้าของตัวเอง
- ไพ่ยิปซีกับการเสี่ยงโชค หรือดูโอกาสการลงทุน
- รับหนังสือคู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซี ฟรี !!! 1 เล่ม
- รับหนังสือไพ่ยิปซีชี้ทางรวย ฟรี !!! 1 เล่ม

ดูเพิ่มเติมการเปิดสอน, รุ่น, ตารางเรียน << คลิกที่นี่ >>
ความคิดเห็น

ขายดิบขายดี

คอร์สเรียนดูไพ่ยิปซีอย่างไรให้ปัง "The Tarot Guide" ตั้งแต่เริ่มต้นจนก้าวสู่นักพยากรณ์มืออาชีพ ทำนายธุรกิจ, การค้า, ความรัก, การเงิน, การงาน, ครอบครัว, การเรียน ฯลฯ